06
září
Loading Events

Od října 2017 startuje Slezská diakonie projekt s názvem Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování v oblasti bydlení a služeb pro ohrožené děti, rodiny a další potřebné ve vybraných regionech MSK, spolufinancovaného z prostředků ESF v rámci operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Cílem je podpořit osoby cílové skupiny v tom, aby získaly zpět bydlení a znovu se začlenily do společnosti. Dále podpořit osoby, které již bydlí, ale jsou ohroženy ztrátou bydlení. Podpořit získání nájemních a podnájemních bytů na území měst Frýdek-Místek, Karviná, Třinec a Rýmařov a poskytnout podporu za účelem udržení si vhodného bydlení.   
Realizace projektu bude mít za důsledek zvýšení počtu osob, jejichž bytová situace se vyřeší získáním nájemního, čí podnájemního bydlení. Doprovodný program projektu eliminuje vznik dalších vyloučených lokalit. Budou podpoření uživatele přecházející z azylových domů do běžného bydlení. Snahou pracovníků zapojených do projektu bude motivovat účastníky, aby řešily svou nepříznivou situaci, aby správně pečovali o své děti, aby udržovali pořádek v bytě, aby dodržovali zásady sousedského soužití, aby plnili své závazky spojené s užíváním bytu a aby se vyvarovali rizikového chování apod.