29
září
Loading Events

Lidé s duševním onemocněním budou mít v Třinci další možnost, jak se po přeléčení rychleji zařadit do běžného života. Na konci září totiž proběhlo slavnostní otevření nové služby Slezské diakonie ARCHA Třinec.

Jedná se o chráněné bydlení určené lidem ve věku od 18 do 64 let, kteří chtějí bydlet samostatně, zatím ale potřebují podporu v některé z oblastí běžného života. Služba by jim měla pomoci k získání takových schopností a dovedností, které jim následně umožní žít i bez této podpory v přirozeném prostředí podle vlastních představ.

V čem tedy bude chráněné bydlení jiné než běžné formy samostatného bydlení? „Sociální služba nabídne pomoc s přípravou nebo zajištěním stravy, pomoc při chodu domácnosti nebo při osobní hygieně. Budou zde probíhat také výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomocí nichž budou pracovníci obyvatele podporovat v aktivním kontaktu s přirozeným sociálním prostředím. Jedná se o pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, přáteli, a podpora při navázání a rozvinutí nových kontaktů a zprostředkování volnočasových aktivit a podobně,“ říká za Slezskou diakonii vedoucí služeb pro duševně nemocné Romana Dobšová. Této pomoci budou uživatelé ARCHY Třinec využívat v pracovní dny od 8 do 18 hodin, a to v rozsahu individuálně dohodnutém s pracovníkem. V nočních hodinách a o víkendech bude zajištěna pohotovostní služba.

Chráněné bydlení se podařilo otevřít díky spolupráci Slezské diakonie, Města Třinec a společnosti CPI BYTY a.s., která poskytla prostory několika třípokojových bytů v centru města. Slavnosti se tak zúčastnili a krátkým slovem do programu přispěli například starostka Třince RNDr. Věra Palkovská, místostarostka PhDr. Milada Hejmejová, vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Ellen Raszková, ředitelka Slezské diakonie Mgr. Zuzana Filipková Ph.D., biskup SCEAV Mgr. Jan Wacławek a předseda představenstva Slezské diakonie Mgr. et Ing. Jiří Kaleta. Příjemnými hlasy celkovou atmosféru zpříjemnili sourozenci Fürstovi, kteří zazpívali několik známých spirituálů. Nemohlo chybět ani slavnostní přestřižení pásky a prohlídka dvou bytů, z nichž jeden je již připraven na brzký příchod prvních obyvatel.