11
duben
Loading Events

Dne 9. dubna 2016 se konalo Shromáždění Slezské diakonie

V souladu se Statutem SD se Shromáždění schází nejméně jednou za dva roky a letos se jednání Shromáždění SD konalo poprvé v nových prostorech Diakonického a vzdělávacího centra Vladislava Santariuse na Ústředí SD v Českém Těšíně. Zástupci Shromáždění se po zahájení jednání paní ředitelkou Slezské diakonie a po úvodní modlitbě věnovali projednávání zpráv ze života a práce Slezské diakonie a usnášeli se na doporučeních pro další práci SD v rámci Strategického plánování pro budoucí léta.

Dále se usnášeli o návrzích na Synod SCEAV, projednávali zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření Slezské diakonie, projednávali a schvalovali dlouhodobý výhled práce SD a schvalovali zprávu Kontrolní a revizní komise.

Shromáždění pozvalo na své jednání zástupce GENERACE 21 pana Žingora, který se podělil o svůj životní příběh, který se v současné chvíli prolíná ve velké míře s životy křesťanských uprchlíků z Iráku.

Velmi zajímavý příspěvek za malé představenstvo Oblasti Ostrava, Havířov přednesl pan Jan Kubiš, ze služby střediska ELIM Ostrava. Slovo za Slezskou církev evangelickou, a. v. v zastoupení biskupa přednesl Jan Kocyan. Přítomné pozdravila taktéž osobně paní Golasowská, která se po 10 letech spojených se životem Slezské diakonie nyní věnuje své práci v parlamentu ČR.

K dobré atmosféře jednání přispěli svým krásným vystoupením „bubnování“ uživatelé střediska EBEN-EZER Český Těšín pod taktovkou pracovnice církevní školy Slezské diakonie Jolany Szodzawiczné.

Děkujeme tímto všem, kteří se podíleli na organizaci jednání, taktéž všem, kteří se podílejí na životě naší organizace ať již prakticky či ve svých modlitbách.

 

Mgr. Renáta Větrovcová

Vedoucí oddělení PR a propagace SD