Loading Events

Nestátní, nezisková organizace Slezská diakonie prostřednictvím svých středisek ELIADA Brno a Poradna rané péče DOREA pozvala
v rámci projektu NROS Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí, ke kulatému stolu odborníky v oblasti sociální péče,
veřejné správy a také rodiče pečující o děti se zdravotním postižením.
Pozvání přijalo celkem 21 účastníků, kteří shlédli tři prezentace týkající se tématu
Začleňování osob se zdravotním postižením do společnosti a zlepšení komunikace veřejnosti s lidmi s hendikepem a mohli na toto téma diskutovat.

Setkali se tady lidé, kteří se potýkají s neporozuměním a netolerancí ze strany veřejnosti, a to nejenom laické ale i té odborné.