Loading Events

 

Žáci polské základní školy ve Stonavě ve spolupráci s knihovnou přišli jako každý rok v měsíci březnu, který je měsícem čtenářů, s programem pro seniory do kulturní místnosti v domě s pečovatelskou službou.

Program probíhal v polském jazyce. Paní knihovnice s pedagogy představila program žáků a význam měsíce čtenářů. Následovala část tanečního vystoupení které mělo obyvatele naladit, poté každý z žáků přednesl básničku s tématikou "Babička a dědeček". Následovala další čtení jednotlivých žáků, a to úryvky z různých povídek. Ke společnému čtení byli vyzváni i samotní senioři, přečetli ochotně dva obyvatelé DPS. Poté byli senioři zapojeni do společného kreslení s tématikou jara a povídali si o významu literatury v jejich životě a o tom, jak vzácná pro ně byla kniha v dětství.