03
březen
Loading Events

Setkání pastorů, kteří dojíždějí na střediska SD

V úterý 1. března dopoledne se setkalo čtrnáct duchovních z různých církví, kteří věnují část ze své duchovní služby, nebo i volného času, pastoračním návštěvám uživatelů, nebo pracovníků sociálních služeb Slezské diakonie, jako i žákům a učitelům v diakonických školách SD. Pozdrav a slovo bratra biskupa Waclawka, paní ředitelky Z. Filipkové k aktuálnímu dění v církvi, v Diakonii a informace k roku rodiny, vystřídala prezentace vedoucí střediska Archa- sociálního bydlení v Č. Těšíně – D. Bystroňové. Účastníci setkání se tak mohli dozvědět anebo si potvrdit správnost svého přístupu v komunikaci s lidmi s mentálním a kombinovaným postižením. Následoval čas pro představení se a sdílení dobré praxe každého z přítomných, diskuze, slova podpory a povzbuzení. Setkání ukončili společné modlitby, neformální rozhovory, občerstvení a poděkování formou malých dárků.