27
září
Loading Events

V rámci slaďování pracovního a rodinného života se dnes sešly maminky na mateřských a rodičovských dovolených. Za velmi příjemné atmosféry a účasti krajské koordinátorky pro projekt rodinné politiky MPSV Ing. Polákové proběhla diskuze nad potřebami maminek vs. a jejich představě o sladění práce a rodiny. Z diskuze vyplynulo, že fungování je pro maminky zcela zásadní, ale jsou motivovány i pro práci, jen potřebují vhodné podmínky, aby byly dobrými matkami i pracovnicemi.