10
listopad
Loading Events

V úterý 10. 11. 2015 se uskutečnilo druhé setkání pracovníků  SD, kteří organizují duchovní službu na svém středisku. Osmnáct pracovníků z různých středisek pozdravila a povzbudila pani náměstkyně R. Bélová
a člen církevní rady J. Tomiczek. Setkání neslo název : „Adventní přípravy a inspirace.“ Tým duchovních připravil paletu duchovních materiálů k adventu a Vánocům – pro využití v práci s uživateli i v pracovním kolektivu, jako i pro denní duchovní čtení, které si mohli pracovníci anebo vzít, anebo zapůjčit. Pracovníci se mohli vzájemně sdílet i ve skupinkách, načerpat inspirace pro svou práci a zároveň inspirovat ostatní.Prezentaci o významu adventu a slavení Vánoc připravil a přednesl diakon David Pasz. Pastorační pracovnice Marta Czyzová sehnala a představila dárek pro každého účastníka, kterým bylo CD s texty Nového zákona. Součástí setkání byly písně a modlitby, nechyběla soutěž a občerstvení. Účastníci odcházeli občerstveni na těle i na duchu a naladěni na blížící se adventní období.

Miriam Prášilová, koordinátora duch.služby