23
březen
Loading Events

V pondělí 23. Března 2015 se konalo na ústředí SCEAV v Českém Těšíně setkání duchovních, kteří navštěvují střediska Slezské diakonie. Někteří duchovní dochází na střediska mnohdy již řadu let, jiní teprve zvažují svou účast na střediscích, proto od roku 2012 pro ně jednou ročně připravují pracovníci týmu duchovní péče Slezské diakonie (SD) spolu s vedením organizace společné setkání. Letošního setkání se účastnilo 21 duchovních a to včetně biskupa SCEAV, Jana Waclawka, předsedy Představenstva SD Jiřího Kalety a dalších farářů jak ze SCEAV, tak i ČCE z Krnova a Nového Jičína, z ECAV Brno, LECAV  a Apoštolské církve. Program byl vyplněn slovem paní ředitelky, modlitbami, vzájemným sdílením, a také představením aktivit spojených s Rokem misie a diakonie ve Slezské diakonii. Letos poprvé bylo v programu také představení jedné z cílových skupin, se kterými se ve Slezské diakonii pracuje. Tentokrát byl hostem vedoucí Azylového domu BETHEL Třinec pan Marek Stebel, který nám přišel pohovořit o lidech na ulici.

Všichni duchovní jako poděkování za svůj čas, kdy se věnují pracovníkům i klientům, obdrželi poukázky na nákup v obchůdku Chrpa, který je sociální firmou Slezské diakonie.

 

 

Mgr. Natálie Klusová
pastorační pracovník