01
prosinec
Loading Events

Dne 28. 11. 2016 se zaměstnanci Slezské diakonie měli možnost zúčastnit semináře „Budoucnost a financování služeb sociální prevence, zejména sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a nízkoprahových zařízení pro děti a mládež", který byl pořádán ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

Za Slezskou diakonii vystupovala paní ředitelka, která hovořila o službách Slezské diakonie a o úskalích, které je provází. Poté měla vstup sociální pracovnice SOCIÁLNÍ ASISTENCE Jablunkov, která přiblížila problematiku terénní práce.

Mezi další hosty patřil vedoucí oddělení koncepce sociálních služeb, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, vedoucí OSPODu Jablunkov a metodik služby Bunkr, o.p.s., Třinec. Celým programem nás provázela poslankyně parlamentu PSP ČR Mgr. Pavla Golasowská.

Cílem semináře bylo zejména poukázat na nedostatky v oblasti financování služeb sociální prevence. Ze všech příspěvků byla také cítit potřeba poskytování výše uvedených služeb s ohledem na budoucnost, která se v současné době nevyvíjí příliš pozitivně a to zejména ve spojení s rostoucími problémy rodin s dětmi a mladými lidmi. 

Tisková zpráva poslankyně PSP ČR Pavly Golasowské ZDE

Zvukový záznam ke stažení ZDE

Martina Lenczowská
Koordinátor, sociální pracovník SAS Třinec, SAS Jablunkov