04
listopad
Loading Events

Střediska Slezské diakonie RÚT Frýdek-Místek, sociální rehabilitace a NOE Frýdek-Místek, podpora samostatného bydlení rozvíjejí svou spolupráci v rámci víceletého projektu Transformace doopravdy. Podstatou tohoto projektu je umožnit lidem se zdravotním postižením změnit vlastní život a zapojit se do společnosti. Tuto příležitost nabízíme především lidem, kteří dlouhodobě žijí v pobytových zařízeních sociálních služeb. Důležitou součástí poskytované podpory je setkávání těchto lidí v rámci skupinové aktivity Klubu sebeobhájců.

Kluby sebeobhájců jsou určeny zpravidla lidem s mentálním postižením, kteří se chtějí naučit lépe vyjádřit svůj názor, rozhodovat o sobě a o svém životě a být nezávislejší. Lidé s mentálním postižením totiž mnohdy nemají možnost tyto dovednosti rozvíjet a v běžném životě používat. Často nejsou vedeni k tomu, aby mluvili a rozhodovali sami za sebe, měli kontrolu nad svým životem a byli sami za sebe zodpovědní.

Sebeobhájci se scházejí přibližně jednou měsíčně a do celého dění se podle svých schopností a dovedností aktivně zapojují - vyrábějí pozvánky, připravují powerpointové prezentace a z jednotlivých klubů zhotovují zápisy. Oblíbeným tématem frýdecko-místeckých klubů je předávání a sdílení životních zkušeností. Například pan Ladislav se podělil o svůj příběh, kdy začínal jako pracovník úklidu na bezplatné praxi a nyní je již zaměstnán a za svou práci dostává zaplaceno. Silným zážitkem pro uživatele i pracovníky byl klub, na kterém pan Luděk za doprovodu fotografií představil svou životní cestu. Vzpomínky spojené s pobytem v různých zařízeních nacházely odezvu i u ostatních účastníků. Kluby sebeobhájců ve Frýdku-Místku jsou tak místem vzájemné pomoci, uživatelé se mohou navzájem podporovat, motivovat a bavit se o věcech, které jsou pro ně důležité.

Děkujeme Nadaci rozvoje zdraví, že nám umožňuje realizovat a rozvíjet Kluby sebeobhájců a další aktivity.