23
červen
Loading Events

Dne 23. 6. 2015 proběhlo v budově Ústředí Slezské diakonie první setkání pracovníků, kteří na střediscích organizují zajišťování duchovní služby.

Celkový počet účastníků byl více než hojný – setkalo se celkem 30 osob. Mezi zúčastněnými osobami byli kromě vybraných pracovníků jednotlivých služeb taktéž zástupci reprezentující vedení Slezské diakonie, dále zástupci SCEAV a samozřejmě nechyběli ani duchovní pracovníci Slezské diakonie.

Schůzka byla příležitostí vzájemně sdílet informace o probíhajících duchovních potřebách a aktivitách v podobných sociálních službách. Cílem setkání bylo zjistit, jaké formy duchovních aktivit jsou v jednotlivých střediscích přitažlivé a funkční a také si otevřeně říci, v čem jsou slabiny a co je potřeba změnit či zlepšit.

Průběh setkání byl strukturovaný do patnácti bodů, leč velmi příjemný a přátelský. Měli jsme možnost nejen zazpívat pár duchovních písní a přinést své díky a prosby před Hospodina, vyslechnout si krátké zamyšlení, ale také si i zasoutěžit o zajímavé ceny.
 

Bc. Martina Vilimová, DiS.
vedoucí střediska