09
leden
Loading Events

První novoroční bohoslužba pro pracovníky Slezské diakonie

 

V pátek 9. 1. 2015 se v 9.30 h. rozezněly zvony v evangelickém kostele na Nivách v Českém Těšíně. Na první novoroční bohoslužbu pracovníků Slezské diakonie se shromáždilo víc než 150 lidí z řad pracovníků středisek SD, uživatelů sociálních služeb i žáků diakonických škol a přišli i někteří pracovníci církve. Přítomné přivítal domácí pastor Martin Pietak, který také zvěstoval  Boží slovo o naději do života a práce. Účastníky pozdravil biblickým slovem a přáním do nového roku předseda představenstva SD – pastor Jiří Kaleta. Biblický verš pro Slezskou diakonii na tento rok sdělila paní ředitelka Zuzana Filipková: „Tobě patřím, buď má spása, na tvá ustanovení se dotazuji.“ (Ž 119,94). Písně, modlitby i možnost osobního požehnání vytvořili atmosféru povzbuzení, která přítomné oslovila a mnohých se hluboko dotkla.                                                                                  

 

Miriam Prášilová
pastorační pracovnice SD