Loading Events

V dubnu letošního roku proběhla závěrečná konference k projektu Šťastné dětství. Vše ovšem začalo před rokem, kdy se střediska LYDIE Český Těšín a SALOME Bohumín pustily do realizace projektu s názvem Šťastné dětství.

V rámci programu, který je zaměřen na podporu schopností a sociálních dovedností děti s poruchou autistického spektra (PAS) byli vyškoleni 4 pracovníci LYDIE a 3 pracovníci SALOME. Tito pracovníci již dlouhodobě pracují s dětmi s PAS v rámci denního stacionáře, a mohli tak navázat na své předešlé zkušenosti. Absolvovali intenzivní teoretické a praktické cvičení v pražském centru terapie autismu (C.T.A.), jehož zakladatelkou je Mgr. Romana Straussová.

Od října 2015 v rámci fakultativních služeb probíhá ve středisku Slezské diakonie LYDIE Český Těšín terapie metodou O.T.A RS. Terapie probíhá čtyři dny v týdnu, dvakrát týdně individuální nácviky, dvakrát týdně intenzivní terapie.

Cílem je připravit dětem co nejvíce situací, které je s vrstevníky v běžné školce a škole mohou potkat. Učí se správně reagovat v různých konfliktních situacích a umět si říci sami o pomoc.

SALOME Bohumín, je dalším střediskem, jehož pracovníkům bylo umožněno zapojit se do projektu Šťastné dětství.Od ledna 2016 středisko nabízí v rámci fakultativních služeb metodu O. T. A. RS. V současné době poskytuje tuto odbornou terapii šesti dětem s PAS. Děti se během těchto terapií, účastní několika organizovaných aktivit, během kterých stimulují svou pozornost, učí se vzájemně komunikovat, hrát si a rozvíjejí své další sociální schopnosti a dovednosti.

Velkou výhodou pro tým LYDIE a SALOME je prolínání terapie s ranou péčí.
Velice si Vážíme spolupráce s dalšími odborníky (psychology, logopedy, fyzioterapeuty, kolegy ze speciálně pedagogických center a raných péčí).
V rámci projektu Šťastné dětství se školí rovněž fyzioterapeutka střediska LYDIE ve Feldenkraisově metodě. Kurz probíhá v desetidenních segmentech rozložen do tří let. Feldenkraisova metoda má terapeutické účinky i když není klasickou terapeutickou metodou.
Jsme rádi, že se Feldenkraisova metoda stala v LYDII součásti péče o děti se zdravotním postižením. Právě těmto dětem napomáhá rozvíjet jejich potenciál a jejich schopnosti.

Videospot k projektu Šťastné dětství najdete na tomto odkazu https://www.youtube.com/watch?v=xbqASYWAq2M