25
listopad
Loading Events

Blíží se konec projektu „Naše ulice“ podpořeného Nadací OKD

Hlavním cílem projektu Slezské diakonie „Naše ulice“ je podporovat děti a dospívající v lokalitě Karviná 6 k smysluplnějšímu trávení volného času zejména ve formě aktivit, které budou v sobě obsahovat pohyb, kreativitu (tvoření), získávání vědomostí.

Podporu přináší do lokality volnočasový pracovník, jehož dalším úkolem je doprovodná práce pracovníků terénního programu STREETWORK ON LINE Karviná, tzn. zajištění aktivit při kontaktní a sociální práci terénních sociálních pracovníků. V rámci projektu jsme realizovali několikero aktivit. V současné době se do projektu se zapojilo 53 kluků a 44 holek.

V červnu jsme realizovali společný úklid veřejného prostranství v lokalitě kolem ulice Makarenkova a Mírova. Úklidu se zúčastnilo 33 dětí . Součástí úklidových prací byla také beseda o tom, jak by měly děti správně třídit odpad. Při úklidu jsme naplnili cca 30 pytlů. Při akci jsme spolupracovali s Technickými službami města Karviná, které přistavili na místo odpadový kontejner.

Na konci června jsme uskutečnili Turnaj ve fotbale. Spolupracovali jsme s místní základní školou ZŠ Družby, od které jsme si na jedno odpoledne zapůjčili fotbalové hřiště. Do turnaje se přihlásilo 7 týmu, které pojaly 45 hráčů. Tyto týmy měly také početné fanoušky, takže dohromady se akce zúčastnilo 65 dětí a mladých lidí. Na turnaji se hrálo systémem „každý s každým“, ze kterého vyšel vždy jeden vítěz, který si to rozdal s vítězem z další dvojice. Pro týmy, které se umístily na prvních třech místech, jsme měli připravené ceny.

Na začátku srpna jsme připravili první komunitní akci Čajovna a kavárna v ulicích. Počasí pro tuto akci nebylo nejpříznivější. Díky velkému horku jsme operativně vytvořili ledovou čajovnu a nabízeli ledové čaje a ledovou kávu. Dětí a mladých lidí dorazilo hojně, dospělých už bylo méně, jednak kvůli velkému vedru a taky spousta z nich sledovala celou akci z oken svých příbytků, kde byli alespoň trochu schováni před sluncem. Pro děti a mladé lidi byly připraveny různé hry (omalovánky, karty atd.). Na konci všichni společně vytvořili z prstových barev plakát.

Teplé září nám přálo, takže jsme iniciovali komunitní večer na ulici, jehož součástí bylo promítání rodinného filmu, na který přišly nejen děti, ale i jejich rodiče.

Nepostradatelnými aktivitami posledních měsíců projektu bude překážková dráha nejen pro nejmenší a společné sáňkování.