06
listopad
Loading Events

Projekt JARMILA

Jarmila se svoji sestrou byly svěřeny do pěstounské péče do rodiny, ve které žijí ještě další tři děti. Cílem projektu bylo pomoci této početné rodině s úhradou ortodontické léčby Jarmily. Navržená léčba je pro Jarmilu důležitá, v případě neléčení hrozí v pozdějším věku zdravotní komplikace. Tento projekt byl financován ze sbírky Pomozte dětem organizované Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti.
Výše příspěvku: 18 000 Kč, doba realizace 1. 11. 2016 – 31. 10. 2017