07
říjen
Loading Events

Středisko Slezské diakonie EFFATHA Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, které provozuje službu sociálně terapeutických dílen, již naplno rozjelo projekt s názvem Dobrá praxe, na kterém spolupracuje také se službou sociální rehabilitace RÚT Frýdek-Místek. Projekt podpoří 10 lidí s mentálním nebo duševním postižením v nalezení vhodné praxe. Účastníci si takto mohou rozšířit sociální a pracovní dovednosti, ujasnit si vlastní možnosti na trhu práce a získat zkušenost s reálným pracovním prostředím i s hledáním práce. Konečným cílem je zvýšení možnosti pracovního uplatnění a tím zvýšení kvality jejich života. Projekt podpoří také zaměstnavatele, zejména příspěvkové organizace a městské společnosti, které se dozví více o možnostech a finančních i nefinančních výhodách zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Nabídkou praxe nebo práce se navíc mohou zařadit mezi společensky odpovědné firmy a zvýšit svou prestiž. Na třetinu celkových nákladů realizace projektu poskytl finanční prostředky Moravskoslezský kraj.
Sociálně terapeutické dílny EFFATHA Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí poskytují bezplatnou sociální službu dospělým lidem s mentálním nebo přidruženým zdravotním postižením, které nejsou z důvodu snížené soběstačnosti v současné době schopny uplatnění na otevřeném nebo chráněném trhu práce. Posláním služby je formou činnosti v dílnách podporovat tyto lidi, aby si udrželi, obnovili nebo získali pracovní a sociální dovednosti, které jsou potřebné k větší samostatnosti, k uplatnění na trhu práce a plnohodnotnější sociální integraci. EFFATHA má otevřeno pro všechny, kteří chtějí na sobě pracovat.