Loading Events

Projekt CESTA KOLEM SVĚTA vznikl v září roku 2014, kdy k nám do střediska DUHOVÝ DŮM Ostrava přijela na stáž pracovnice Slezské diakonie střediska EDEN, Nový Jičín Andrea Knápková. V rámci stáže se účastnila muzikoterapeutických aktivit, pro které jsme v tu dobu nově zakoupili několik djembe bubnů. Po krátkém rozhovoru se nám paní Knápková nabídla, že by do našeho střediska přijela s bubenickou skupinou KUBUKU, kde by zabubnovali pro naše uživatele. Tento nápad nás inspiroval k vytvoření AFRICKÉHO TÝDNE, v průběhu kterého jsme chtěli naše uživatele seznámit s danou zemí a její kulturou. Bylo tedy připraveno mnoho činností včetně výroby afrických triček, prezentace fotek, sportovních a hudebních aktivit. Vyvrcholením tohoto týdne bylo vystoupení bubenické skupiny KUBUKU, které si naši uživatelé moc užili. Africký týden byl velmi úspěšný, a proto jsme se rozhodli pokračovat se seznamováním s dalšími zeměmi a nazvat tento náš záměr CESTA KOLEM SVĚTA. 

Projekt je určen pro všechny uživatele Slezské diakonie, střediska DUHOVÝ DŮM Ostrava a v případě zájmu také pro uživatele ostatních středisek. Cílem projektu je seznámit naše uživatele s danými zeměmi a jejich kulturou. Obsahem jsou nejrůznější aktivity, které jsou pro tyto země typické a to včetně sportovních, hudebních, výtvarných a kulturních zážitků. Vyvrcholení projektu zařazujeme ke konci týdne, kdy do našeho střediska zveme hosty, kteří nám svým vystoupením a uměleckými aktivitami přiblíží kulturu vybrané země. 

Většina aktivit probíhá ve středisku DUHOVÝ DŮM, Ostrava s pravidelnou frekvencí cca 1x za 3 měsíce.Finance na úhradu projektu se snažíme pokrýt oslovením nejrůznějších sponzorů. Již s námi spolupracovali: Ollies cukrárna, firma BAUER – sportovní poháry, AK sportovní poháry a trofeje, DECATHLON – sportovní náčiní, Tomáš Vida – velkoplošný tisk.