Loading Events

BAZÁLNÍ STIMULACE = KVALITNÍ ŽIVOT SENIORŮ STŘEDISKA BETANIA

 

Ve středisku BETANIA Komorní Lhotka se snažíme poskytovat kvalitní ošetřovatelskou péči v rámci konceptu bazální stimulace. Metoda bazální stimulace v péči o seniory je využívána především u uživatelů s poruchou mobility a s poruchou vnímání a komunikace. Používáním pomůcek pro bazální stimulaci předcházíme tak ztrátě schopnosti pohybu a nedostatku podnětů z okolního světa, čímž zabráníme omezení smyslového vnímání člověka. V rámci projektu Bazální stimulace – kvalitní život seniorů střediska Komorní Lhotka, byla poskytnuta dotace z nadace Arcelor Mittal Ostrava, na nákup pomůcek pro bazální stimulaci u klientů střediska BETANIA. Za poskytnuté finance byly zakoupeny rehabilitační a polohovací pomůcky, které umožňují provádět kvalitní bazální stimulaci, čímž zároveň výraznou měrou přispívá k poskytování kvalitní každodenní ošetřovatelské péči u imobilních klientů. Koncepce této metody vede ke zlepšení kvality života i přes jejich vysoký věk a zdravotní potíže.