05
leden
Loading Events

 

Ve školním roce 2014/2015 pořádá Slezská diakonie, TIMOTEI Bruntál, osvětu na základních a středních školách v Bruntále, a to díky finanční podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci dotačního programu na podporu rodin. Jedná se o preventivní program na téma sociálně-právní ochrana dětí, který je prioritně zaměřen na mladistvé ve věku od 15 do 18 let.

 

Sérii přednášek provádí sociální pracovník střediska TIMOTEI Bruntál, a to na těchto školách: Základní škola Bruntál, Školní 2, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie a Střední odborná škola. První ze série přednášek proběhla dne 14. 11. 2014 na Základní škole Bruntál, Školní 2. Na zajištění hladkého průběhu preventivního programu v tamní třídě 9. A se podílela Mgr. Zdeňka Malá, která na škole působí jako speciální pedagog a Mgr. Michal Dufek, školní metodik prevence. Oběma jmenovaným i celému vedení školy patří z naší strany velké díky za to, že nám umožnili informovat jejich žáky o sociálně-právní ochraně dětí. Mladí lidé se totiž v krizových či nestandardních situacích neradi obracejí na sociální služby či pracovníky Orgánu sociáně-právní ochrany dětí, jelikož od těchto organizací očekávají zkratkovitá řešení a velmi silně vnímají hrozbu odebrání z rodiny. Snažíme se tedy, aby informovanost těchto mladých lidí dopomohla k jejich kladnému vnímání podpory ze strany relevantních organizací.

 

Preventivní program probíhal 2 vyučovací hodiny, během kterých se žáci dozvěděli podstatné informace o sociálně-právní ochraně dětí – co to vlastně je SPOD, na koho je zaměřena, jaké jsou hlavní principy její právní úpravy, kdo ji vykonává a jak je to s legislativou a Úmluvou o právech dítěte, přičemž bylo žákům připomenuto, jaká mají děti práva. Taktéž se seznámili s organizacemi, které se zabývají dětskými právy a se  zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které jsou v Bruntále a jeho okolí. Byli seznámeni s možnostmi využití sociálních služeb v Bruntále a diskutovalo se o smyslu ochrany práv dětí i o tom, v jakých situacích je možno se obrátit na pracovníka OSPOD v našem městě, a kde přesně tyto pracovníky najdou. Před koncem první vyučovací hodiny bylo studentům blíže představeno Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc TIMOTEI Bruntál. Žáci se seznámili s posláním organizace, s poskytovanými službami, s cílovou skupinou, jakým způsobem jsou do zařízení klienti přijímáni, jaké jsou zásady při práci s klienty a na závěr s místem poskytování služby a kapacitou zařízení.

 

V následující vyučovací hodině byl prostor pro reflexi poznatků z první hodiny a následně si žáci společně vytvářeli „informativní leták“ s důležitými informacemi o sociálně-právní ochraně dětí, který si mohou vystavit ve své třídě.

 

Žákům 9. A děkujeme za vstřícnost a aktivní spolupráci s lektorem po celou dobu přednášky. Doufáme, že získané poznatky jsou pro ně přínosné a v případě potřeby v budoucnu budou schopni adekvátně reagovat a obracet se na relevantní organizace.