18
leden
Loading Events

Obyvatelé Stonavy na Karvinsku teď mají blíže k Bibli. Šedesátka z nich se totiž sklonila nad stránkami Písma svatého a ručně přepsala část Lukášova evangelia. S nápadem přišla nezisková organizace Slezská diakonie a do přepisování se zapojilo hned několik jejích středisek. Ve Stonavě to byli například lidé z Pečovatelského domu Elim i žáci z místní základní školy, kteří si vyzkoušeli také roli ilustrátorů.


Videoreportáž TV POLAR ke shlédnutí zde http://tvportaly.cz/stonava/35384-slezska-diakonie-vydala-rucne-psanou-bibli

Audioreportáž Českého rozhlasu přímo z místa konání si můžete poslechnout zde.

 

        

"Přepis Bible v naší službě pro mne znamenal nesmírnou úctu, radost a především výzvu přizvat ty, kteří by spolu se mnou sdíleli možnost zapojit se do tak významného projektu. Chtěla jsem zapojit bližní v obci a ve službě, všechny ty, kteří s námi spolupracují a vytvářejí kvalitu dané služby a hlavně ty, které spojuje víra.

Vnímala jsem zodpovědnost v tom, správně promyslet a rozhodnout, jak bude přepis v naší službě probíhat. Uvědomila jsem si, že toto Boží dílo bude památkou na každého z nás pro další generace a měla jsem tedy touhu do projektu zapojit všechny ty, kteří vnášejí do naší služby radost, úctu, pokoru, píli a víru. Zapojením do projektu jsem chtěla vyjádřit zároveň těmto lidem poděkování za léta spolupráce. Přála jsem si, abychom společně mohli tvořit toto dílo a vyjádřit svou víru kresbou, zpěvem, rozhovorem, modlitbou a samotným přepisem.

Vytváření přepisů a kreseb ukázalo, jak jsou lidé ve své víře otevření, jak jsme si blízcí, srdeční, jaké štěstí při přepisu tak významného díla Božího pociťujeme a jak kresby těch nejmladších vyjadřují hluboké myšlenky. Uvědomila jsem si nesmírnou poctu, která se nám tímto projektem dostala."

Bc. Uršula Byrtusová, DiS.
Vedoucí střediska ELIM Stonava a sociální pracovník

Prezentace ke stonavskému přepisu Bible s obsáhlou fotodokumentací ke shlédnutí zde.