17
říjen
Loading Events


Představujeme Vám Daniela Kocyana, který začal působit v duchovní službě pro vybraná střediska Slezské diakonie, převážně v Ostravě. Děkujeme
1. Co byste chtěl přinést svou duchovní službou pro klienty a pracovníky Slezské diakonie?

Na prvním místě bych chtěl, aby klienti a pracovníci skrze moji službu měli možnost poznat živého Pána Ježíše a aby objevili, že Bible je kniha, které aktuální pro dnešní dobu. Rád bych, aby duchovní chvilky ve SD byly povzbuzením pro klienty i pro pracovníky. Ale také bych rád, aby tam dostávali nové výzvy, které v nich vzbudí otázky a povedou je ke změně života.

2. Co byste se naopak chtěli nového naučit ve Slezské diakonii?

Rád bych se naučil, jak sloužit různým skupinám lidí, jakým způsobem je oslovit a jak k nim přistupovat.