03
listopad
Loading Events

V měsíci říjnu proběhla v mnohých farních sborech Slezské církve evangelické, a. v. potravinová sbírka pro uživatele služeb Slezské diakonie, a to pod záštitou Potravinové banky v Ostravě při příležitosti svátku Dne díkuvzdání za úrodu.

Celkový výtěžek této sbírky farních sborů SCEAV je 1 187,75 kg! Přičemž v některých sborech budou potravinové sbírky probíhat ještě v měsíci listopadu, případně při jiných příležitostech.

Jménem podpořených uživatelů Slezské diakonie děkujeme tímto všem sborovníkům, kteří projevili ochotu a vstřícnost, zájem a dobrou vůli, za tento dar i za možnost spolupracovat při společné věci. Ceníme si taktéž možnosti a příležitosti dárcům osobně poděkovat například i při nedělní bohoslužbě. V mnoha případech se tak nejednalo pouze o vysbírané potraviny, ale taktéž o vzájemné setkání.

Mezi vysbíranými potravinami jsou nejen trvanlivé potraviny, ale také mnoho ovoce a zeleniny, veškerý sortiment je odpovídající potřebám našich uživatelů dle možností sociální práce v dané službě. Děti s velkou radostí uvítaly zpestření své stravy jablíčky. Možnost a příležitost zařadit
do svého jídelníčku zdravé sezónní výpěstky je velkým přínosem, možná i motivací k zamyšlení pro všechny naše uživatele!

S vděčností nyní touto formou děkuji všem dárcům z farních sborů za spolupráci, vstřícnost a ochotu a také pastorům a duchovním Slezské diakonie za skvělou a přívětivou spolupráci.

Mgr. Renáta Větrovcová