23
říjen
Loading Events

Již 10 let fungují v Ostravě dvě sociální služby Slezské diakonie, a to Občanská poradna Ostrava a Sociální asistence Ostrava. Co mají služby společné a co rozdílné? Obě tyto služby či střediska patří do velké skupiny služeb Slezské diakonie a obě se snaží prostřednictvím kvalifikovaných pracovníků pomáhat lidem v nepříznivé sociální situaci od roku 2004.

Služba Občanské poradny zahájila svůj provoz 1. 1. 2004. Občanská poradna Ostrava vždy reagovala na problémy lidí poplatné době. Poskytuje odborné sociální poradenství lidem, kteří nemohou či nejsou schopni si takové poradenství zajistit sami. Poradna své služby poskytuje zdarma bez povinnosti se identifikovat. Cílem této služby je zorientovat lidi ve svých právech a povinnostech a ve schopnosti určit své potřeby, např. v oblasti sociálních služeb, bydlení, pracovně-právních vztahů, v oblasti zadlužování občanů, školství a vzdělávání, rodinného života apod. Za svou dobu působení poskytla necelých 10 000 konzultací. Toho času poradna nabízí bezplatné právní poradenství téměř ve všech oblastech kromě trestního práva.

Služba Sociální asistence Ostrava se začala rozvíjet pod poradnou Elpis, která pomáhá obětem násilí, týrání a zneužívání. První sociální asistentky začínaly docházet do 6 rodin, které byly v evidenci orgánu Sociálně právní ochrany dětí v Ostravě-Porubě. Služba pomáhala rodinám v různých oblastech – např. při zvládání péče o dítě a domácnost, pomoc s výchovou dětí; řešila dluhové problémy rodin a s ním spojené hospodaření  apod. Hlavním cílem služby bylo poskytnout rodinám takovou formu podpory, aby nemuselo dojít k odebrání dětí z rodiny do ústavní péče. Posilovala se schopnost rodičů postarat se o děti, bydlení a další běžné záležitosti. Dnes kvalifikovaní pracovníci služby sociální asistence řeší s rodinami zejména problémy v oblasti bydlení a zadluženosti rodin, přičemž nemalý počet rodin s dětmi bydlí v komerčních ubytovnách. Nově se k velkým problémům rodin, které řeší zejména bytovou otázku a dluhy, přidává problém drogové závislosti rodičů.

Pracovníci v obou službách čelí celé řadě různých situací. A co je velkou výzvou pracovníků dnes i do budoucna?: „Je to motivace rodičů ke změně a lidí vůbec. Je to každodenní práce s lidmi a jejich problémy.“ A co dělá pracovníkům radost, co je tou jejich motivací?: „Máme radost ze všeho, co se podaří, např. že dítě má lékaře; že si rodič najde práci a snaží se upravit poměry doma, nebo že naše poradenství pomůže někomu se dobře rozhodnout. A na těchto případech vidíme, že naše práce má smysl“, říkají pracovníci služeb.

Lenka Waszutová