24
prosinec
Loading Events

Dne 19.12.2014 byly předány nashromážděné hračky a finanční dary na sběrném místě ve Slezské diakonii zástupci Pomoci Těšínského Slezska panu Hynkovi Donovi, který s dalšími dobrovolníky zajistí převoz hraček a zakoupení dárků na Ukrajině. Díky Vaší štědrosti mohou i letos potřebné děti a senioři mít rozzářenou tvář nad obdrženým dárkem. Jedná se již o 9. ročník této akce, přičemž Slezská diakonie se aktivně do projektu zapojuje posedmé. Hraček se shromáždilo tolik, že k převozu do Návsí, kde se soustřeďují hračky ze všech sběrných míst, bylo zapotřebí dvou plně naložených aut. Jednalo se ve velké míře o nové, ale i starší, zachovalé hračky, které jistě přinesou ještě spoustu radosti a zábavy dětem v dětských domovech a v sociálně potřebných rodinách.

 

Ten, kdo druhému dokáže něco dát,

komu nechybí to, čeho se chce vzdát,

ten, komu štěstí jiných na srdci leží

a na pomoc bližnímu vždy běží,

ten bohatství více než kdo jiný má,

když dává a oplátkou nic nečeká.

 

Tomáš Szromek