13
květen
Loading Events

U kulatého stolu diskutovali odborníci, učitelé i rodiče na téma AUTISMUS

Poradna rané péče MATANA začala v letošním roce realizovat díky podpoře Moravskoslezského kraje podpůrné aktivity pro rodiny s dětmi s autismem. Projekt se jmenuje Modrý přístav a jeho cílem je vzdělávání a podpora rodičů, učitelů, asistentů a dalších osob, které pečují o děti s diagnózou autismu.

Jednou u aktivit projektu bylo také setkání u kulatého stolu, které se uskutečnilo 10. 6. 2014 v Krnově. Sjeli se na ni rodiče, učitelé, asistenti, ředitelé mateřských i základních škol, poskytovatelé sociálních služeb, psycholog, psychiatr a zástupci speciálně pedagogických center z oblasti Krnovska a Bruntálska.  Společná diskuse na téma Problematika autismu v mezioborových souvislostech přinesla řadu návrhů na zlepšení péče o děti s touto diagnózou a byla podnětem pro další společná setkávání.

V nejbližší době chystá Modrý přístav seminář pro učitele a asistenty pedagoga o autismu, vydání informační brožury pro rodiče i veřejnost, setkání podpůrné skupiny pro rodiče a každé úterý je v sídle projektu s dispozici speciální pedagogog k poskytnutí poradenství pro rodiny s dětmi.

Modrý přístav

http://modry-pristav.webnode.cz/