07
listopad
Loading Events

Slezská diakonie poskytuje své služby již 27 let. Jsme neziskovou organizací. Posláním diakonie je poskytování kvalitních služeb v sociální oblasti na základě křesťanských hodnot.
Projekt Sandtray terapie je zaměřen na poskytnutí terapeutické pomoci dětem v pěstounských rodinách. Tyto děti procházejí těžkou psychickou zátěží, opustily vlastní rodinu, setkaly se zneužíváním nebo týráním, cítí se opuštěné, nepřijaté apod. To se odráží v jejich životě při navazování vztahů, komunikaci a v jejich celkovém sebepojetí. Metoda Sandtray jim může pomoci vyjádřit jejich vlastní pocity a to přirozenou metodou – hrou s pískem. Tato metoda také umožňuje zažít pocit úspěchu, kontroly nad situací, uvolnění zadržovaných vzpomínek, emocí, snižuje úzkosti a pomáhá měnit postoje, očekávání a zažité způsoby reagování.
Finanční příspěvek bude použit na úhradu úvazku terapeuta, který se bude věnovat této terapii na pobočkách v Třinci, Českém Těšíně, Karviné a Havířově a na nákup miniaturních předmětů představující např. lidi, auta, ploty atd.
Cíl: 57 000 Kč
Děkujeme Vám za podporu!

Více o projetku na stránkách www.pomahejpohybem.cz