24
srpen
Loading Events

Slezská diakonie, INTERVENČNÍ CENTRUM Havířov zvítězila v hlasování programu Tesco Pomáháme s Vámi a získala tak 50.000 korun. Projekt INTERVENČNÍHO CENTRA Havířov je určen všem osobám, kterých se dotýká fenomén nazvaný domácí násilí. Může se jednat o přímé či nepřímé ohrožení tímto negativním jevem, tedy jak obětí, tak i přímo jejich rodin, přátel, známých. Cílovou skupinu tvoří osoba starší 16 let, avšak je nutné mít na zřeteli, že děti vyrůstající v prostředí ohroženém domácím násilím si tuto negativní zkušenost přenáší i do svého života.

Domácí násilí je jev, který se v plíživé podobě může dotýkat každého z nás. Osoby ohrožené tímto jevem nemají šanci si sami vytvořit bezpečné prostředí a potřebují naši pomoc. Získaná finanční částka bude určena na provoz této sociální služby a na vytvoření dostatečného informačních materiálů pro širokou veřejnost.