05
březen
Loading Events

Knižní fond v knihovně DVC byl díky F-nadaci rozšířen o flanelograf Deluxe. Daný materiál je velmi bohatý pro využití k duchovním chvilkám. Obrovské množství postaviček, zvířátek a různých doplňků bylo potřeba ale nejdřív vystřihnout. Tohoto náročného úkolu se ujaly sestry z Farního sboru v Albrechticích, především pak paní Elżbieta Chmiel a Zofia Buryjan.

Děkujeme moc.