14
duben
Loading Events

V polovoně dubna proběhl v Ostravě workshop na téma "Pečující rodina - podpora a komunikace, aneb člověk s demencí očima rodinných příslušníků" s paní PhDr. Evou Jarolímovou, gerontopsycholožkou z České alzheimerovské společnosti a Gerontologického centra v Praze. Tento workshop byl určen poskytovatelům sociálních služeb z pracovní skupiny Senioři. Slezská diakonie středisko SILOE Ostrava bylo iniciátorem a spoluorganizátorem této akce. Workshop byl hrazen Komunitním plánováním města Ostravy.