18
říjen
Loading Events

Paní Zuzana Filipková, ředitelka Slezské diakonie dnes získala cenu za systematickou, koncepční, novátorskou práci na úseku sociální péče. Za osvětu u seniorů v rámci terénních, ambulantních i pobytových služeb s důrazem na kvalitu jejich života.