29
květen
Loading Events

Žáci MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie odloučeného pracoviště ZŠ a SŠ Bohumín odjeli ve dnech 26. 5.-29. 5. 2015 na ozdravný pobyt do Smilovic na školicí středisko Karmel.

Program měli opravdu bohatý.  První den si žáci prakticky ověřili své dovednosti při poskytování první pomoci pod vedením naší zdravotnice Ing. Marty Bukáčkové, která na nás dohlížela po celou dobu pobytu. Odpoledne přivezla svého psa paní Petra Malochová z Canisterapie v Ostravě. Žáci si vyzkoušeli povely i vodění psa v přírodě. Druhý den jsme poměřili své síly v bowlingu. Všichni statečně bojovali a padaly i rekordy v položení všech kuželek. Odpoledne přijel SDH z Třince-Guty. Všichni jsme si vyzkoušeli výzbroj hasiče, stříkání z proudnice a prohlédli jsme si auto zevnitř. Třetí den za námi na hory přijeli příslušníci MP z Bohumína. Vyzkoušeli jsme si uniformu, pouta, prohlédli si opravdovou zbraň, zpívali s kytarou, opékali párky. Za odměnu jsme dostali reflexní dárečky a projeli se v policejním autě s houkačkou. Velkým překvapením pro žáky byla podívaná na nafouknutí a vzlétnutí balónu.

Na pobytu nám přálo počasí, tak jsme pořádali ekologické vycházky s poznáváním rostlin, stromů a zvířat. Zkusili jsme si arteterapii v přírodě. Hledali jsme poklad, který byl ztížen plněním úkolů. Soutěžili jsme ve zpívání karaoke. Hráli jsme hry „Co to je“, „Kdo jsem“, pantomimu. Hodně jsme se spolu nasmáli.

Poděkování patří městu Bohumínu za poskytnutou dotaci, bez které by se pobyt nemohl uskutečnit. Sponzorům, kteří nám zaplatili autobusovou dopravu. Také děkujeme manželům Slámovým a personálu ze střediska Karmel, kteří se o nás po celou dobu vzorně a s láskou starali.

Odměnou pro všechny pedagogické pracovníky bylo, že se nikomu nechtělo domů. Žáci, ještě než nastoupili do autobusu, hlásili, že příští rok si to zopakujeme znovu.


Mgr. Koštialiková Iveta