16
březen
Loading Events

Otevřený kostel. Otevřené srdce. Diakonická bohoslužba v Krnově

Velkou radostí a očekáváním byl naplněn dne 11. března 2016 evangelický kostel ČCE v Krnově. Uživatelé, pracovníci i hosté z okolí slavili společně diakonickou bohoslužbu. Těžištěm setkání bylo naslouchání velikonočnímu poselství. Farář Jiří Kaleta nejprve ukázal, že zlé věci přicházejí jakoby samy, ze zlého „kamenného“ srdce. Pak podtrhl, že velikonoční události – Ježíšův kříž a vzkříšení – otevřely cestu k Bohu. Ony jsou klíčem v této neutěšené situaci. V následujících chvílích jsme se modlili o Boží pokoj, uzdravení a posilu.

Otevřený kostel a srdce daly spolu s písněmi vzniknout krásnému společenství. V rámci bohoslužby jsme také spolu se Sociální asistencí vzpomínali na 10 let působnosti v oblasti Krnovska. Na diakonickou bohoslužbu pak navazoval den otevřených dveří Sociální asistence. Setkání s uživateli, vyprávění a rozhovory s pracovníky byly velmi povzbuzující.

Odjížděli jsme naplněni požehnáním a vděčností za všechna tato setkání. Zbývá už jen přát, aby „déšť Božího požehnání“ z Žalmu 84 přinášel Boží obnovu a odpočinek pro Krnov i celé okolí i nadále.

Mgr. David Pasz
duchovní služba ve SD