06
prosinec
Loading Events

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka v Ostravě-Porubě  a Slezská diakonie spojily své síly při prezentaci možného studijního zaměření dnešních absolventů základních škol, ale také jako příklad dobré praxe propojují oblast studia s oblastí následného uplatnění v praxi.

Tisková zpráva ZDE http://www.slezskadiakonie.cz/o-nas/pro-verejnost/stranky96