25
únor
Loading Events

Mateřská škola Slezské diakonie v Bohumíně nově pro všechny děti od 2 do 6 let  

MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie v Bohumíně na Nerudově ulici bude od školního roku 2015/ 2016 nabízet moderní a atraktivní výukový styl pro všechny zájemce o předškolní vzdělávání a jejich děti.

Paní Mgr. Maria Galuszková, vedoucí pracoviště v Bohumíně, k tomu říká:  „Rodiče žáků si přejí, aby jejich děti byly moderně vzdělávány, proto jim budeme ještě více vycházet vstříc. Vedení MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie naše plány výrazně podporuje a také je financuje.  Abychom zjistili, co si rodiče pro své děti opravdu přejí, udělali jsme malý průzkum mezi rodiči. Podle jejich potřeb jsme sestavili vzdělávací program. Nabízíme celodenní provoz, logopedická procvičování ve spolupráci s klinickým logopedem, výuku jazyků rodilými mluvčími – dobrovolníky, kteří přijíždějí z Německa, Francie i Španělska.   Všichni ke svému rodnému jazyku velmi dobře ovládají i angličtinu.                                                                             

  Pro zdravý a harmonický vývoj dítěte nabízíme pohybové aktivity, canisterapii, dramatické a muzikoterapeutické prvky, také výuku ve speciální relaxační místnosti. Nebudou scházet ani další tvůrčí činnosti a celý program bude probíhat v duchu křesťanských hodnot. Mateřská škola Slezské diakonie v Bohumíně také disponuje rozlehlou zahradou s motivačními venkovními prvky.                

 V mateřských školách Slezské diakonie vždy děláme to, co je v předškolním vzdělávání hodně důležité.  Děti kvalitně připravovat na nástup školní docházky. Pokud je dobře připravíme, budou  prospívat ve škole i v životě.  Získají potřebnou kvalifikaci a nastartují dobře svůj profesní život. “