08
říjen
Loading Events

Diakonické a vzdělávací centrum otevírá své dveře široké veřejnosti 12. října 2015.  Tento den je dnem otevřených dveří, ve kterém si lidé mohou prohlédnout nové zázemí Praktické školy, sociální služby chráněného bydlení, ale také zapůjčit knihy z knihovny nebo získat informace o sociálních službách. Příležitost je také v možnosti nahlédnout do historie vývoje protestantského hnutí a sociální práce v muzeu, které ještě na oficiální otevření čeká. Podrobné informace lze nalézt na webových stránkách www.dvc.slezskadiakonie.cz

Prostory Diakonického a vzdělávacího centra jsou bezbariérové, čímž je zajištěn přístup zdravotně postiženým osobám. Tento projekt je spolufinancován z projektu ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013, prioritní osoba 3 Rozvoj měst, oblast podpory 3.2 Subregionální centra.

Lidé v tento den mohou navštívit prostory školy a zjistit, jaké zázemí je vytvořeno pro žáky se speciálními potřebami. Rovněž prostory služby chráněného bydlení budou připraveny pro nahlédnutí do života lidí se zdravotním postižením, kterým kvalifikovaní pracovníci pomáhají začlenit se do běžné společnosti.

Mezi další aktivity, které mohou lidé pro sebe využít hned 12. října 2015, patří služby knihovny, muzea a informačního centra.  V knihovně si mohou zapůjčit knihy z oblasti křesťanství, sociální práce, managementu, rodiny a lidských vztahů. Nadšenci historie protestantského hnutí, teologie a sociální práce si mohou prohlédnout dobové předměty, fotografie a další zajímavosti v muzeu. Toto muzeum bude oficiálně otevřeno do konce letošního roku.

V informačním centru mohou lidé získat informace o sociálních službách. Pracovnice informačního centra je připravena podat poradenství o vhodné sociální službě v případě sociálních problémů.  V tomto centru jsou rovněž vystaveny výrobky uživatelů, které si mohou lidé nejen prohlédnout, ale i zakoupit.

Jsme přesvědčeni, že Diakonické a vzdělávací centrum významně přispěje k začleňování lidí se zdravotním postižením do běžné společnosti, ať už výukou žáků se speciálními potřebami v rámci střední školy nebo zajištěním bydlení pro lidi se zdravotním postižením v rámci služby Chráněného bydlení. Sociální služby také vhodně doplní informační centrum se svým poradenstvím a knihovna, která se rovněž stane místem pořádání různých přednášek a besed na celospolečenská témata.

12. října jsou pracovníci Slezské diakonie připraveni provést Vás objektem a odpovědět na Vaše otázky. Proto přijmete pozvání na tento den otevřených dveří a prožijte s námi příjemný čas. V dalších dnech se pak moc těšíme na Vaše pravidelné návštěvy knihovny nebo informačního centra.