11
říjen
Loading Events

O víkendu jsme oslavili 25 let fungování naší organizace a slavnostně otevřeli Diakonické a vzdělávací centrum Vladislava Santariuse

V sobotu 10. 10. se konala historická konference u příležitosti 100 let od narození pastora Vladislava Santariuse. Den poté 11. 10. oslavy pokračovaly krásnou bohoslužbou v kostele na Nivách, odpoledne pak naše paní ředitelka Zuzana Filipková zahájila slavnostní otevření Diakonického vzdělávacího centra Vladislava Santariuse. Slavnostní otevření bylo doprovázeno projevy mnoha významných osobností z krajského úřadu, regionální rady, města Český Těšín apod. Tyto projevy  završil posvěcením biskup SCEAV Mgr. Jan Wacłavek.

 

V závěru byla ředitelkou Slezské diakonie Mgr. Zuzanou Filipkovou, Ph.D., Mgr. Janem Waclawekem, biskupem SCEAV, vedoucím odboru sociálních věcí Moravskoslezského kraje Mgr. Danielem Rychlíkem, Ing. Vladimírem Gelnarem - vedoucím odboru programování a metodiky úřadu regionální rady, paní Gabrielou Hřebáčkovou, místostarostkou města Český Těšín, Ing. Bronislavem Kostkou, provozně ekonomickým náměstkem a také emeritním ředitelem Slezské diakonie Ing. Česlavem Santariusem slavnostně přestřižena páska před oficiálním vstupem do tohoto multifunkčního centra.

Slavnost doprovázel dechový orchestr z Oldřichovic a desítky českých a zahraničních hostů, kteří po slavnostním přestřihnutí pásky byli pozváni nejen na prohlídku prostor Diakonického a vzdělávacího centra Vladislava Santariuse, ale také na koncert sboru Happy day a zaměstnanců Slezské diakonie, který započal úderem 16. hodiny v kostele Na Nivách. Koncert byl příslibem krásného zážitku, proto byl naprosto plný a očekávání účastníků výrazně předčil.

V pondělí 12. 10. se Diakonické a vzdělávací centrum Vladislava Santarisue otevřelo také veřejnosti v rámci Dne otevřených dveří. Dveřmi Diakonického a vzdělávacího centra Vladislava Santariuse v tento den prošlo přes 630 návštěvníků. Jsme velmi poctěni zájmem veřejnosti. Již nyní mohou lidé využívat Praktickou školu pro žáky se zdravotním postižením, knihovnu a informační centrum. Informace o těchto a dalších aktivitách naleznete na www.dvc.slezskadiakonie.cz .

Děkujeme za všechna přání, která jsme obdrželi, a rovněž my pevně věříme, že Diakonické a vzdělávací centrum Vladislava Santariuse bude dobře sloužit široké veřejnosti a potřebným lidem.

Mgr. Lenka Waszutová, tisková mluvčí