08
leden
Loading Events

Nový rok 2016 byl v Slezské diakonii zahájen novoroční bohoslužbou v kostele Na Nivách v Českém Těšíně v pátek dne 8. ledna. Bylo velmi příjemné začít společně takto nový rok a být povzbuzení nejen třemi dary, třemi P: Poděkováním, Přáním a Povzbuzením předsedou představenstva Jiřím Kaletou, ale i Božím slovem z úst biskupa Slezské církve evangelické a.v. Janem Wacławkem z Žalmu 16; „Stezku života mi dáváš poznat; vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé pravici je neskonalé blaho“. Součástí bohoslužeb bylo pozvání k osobnímu požehnání. Bohoslužby byly obohaceny vystoupením pěveckého seskupení KVINTET z Třanovic.

Vystoupila i ředitelka Slezské diakonie, která přečetla verš na rok 2016 pro Slezskou diakonii – z knihy Přísloví, 4,23 a 26-27 „Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život. Sleduj stopy svých nohou, všechny tvé cesty ať jsou pevné. Napravo ani nalevo se neuchyluj, odvrať od zlého svou nohu.“

      

Marta Czyžová
Pastorační pracovnice