06
leden
Loading Events

V pátek 6.1. 2017 se v dopoledních hodinách uskutečnila novoroční bohoslužba pro pracovníky, klienty a žáky škol Slezské diakonie. Téměř dvě stě účastníků přivítal domácí pastor Martin Pietak, pozdravil předseda představenstva SD Jiří Kaleta a kázáním o mudrcích oslovil přítomné náměstek biskupa Slezské církve evangelické- Tomáš Tyrlík. Zpívání vánočních písní doprovázela hudební kapela z Komorní Lhotky. Bohoslužbu zpestřil krátký příběh o putování semínek z tmy na světlo, ve kterém účinkovali klienti i pracovníci. Příležitost přistoupit k oltáři a přijmout osobní požehnání využila většina přítomných. Paní ředitelka SD přečetla biblický verš pro SD na rok 2017 z knihy proroka Izaiáše (Iz 51,1). Závěr bohoslužby byl spojen s několika semínky, které každý účastník dostal v malém balíčku u východu z kostela, aby si je mohl zasadit a pozorovat růst rostlin, které ze semínek vyrostou. Rok 2017 je totiž ve Slezské diakonii rokem vzdělávání, růstu a překonávání bariér.

 

Slyšte mě, kdo usilujete o spravedlnost,
kdo hledáte Hospodina.
pohleďte na skálu, z níž jste vytesáni,
na hlubokou jámu, z níž jste vykopáni.  (Izaiáš 51,1)