05
říjen
Loading Events

Klienti denního stacionáře Slezské diakonie BENJAMÍN v Krnově navštěvují solné jeskyně, bazény a aquaparky. Program ve středisku jim obohacuje speciálně vycvičený canisterapeutický pes a pracovníci, kteří jim poskytují speciální masérské a prožitkové techniky. Tyto aktivity jsou realizovány z dotace NADACE ROZVOJE ZDRAVÍ, díky které si také mohlo středisko zakoupit  spoustou světelných, zvukových a jiných interaktivních pomůcek.

Denní stacionář BENJAMÍN v Krnově neustále hledá možnosti, jak nejen zkvalitnit své služby, ale také zpestřit životy druhých lidí o různé zajímavé, obohacující a prospěšné činností. A tak od roku 2014 jezdí pracovníci s klienty na relaxační, ale i léčivé pobyty do solných jeskyní.

„Po příjezdu do jeskyně klienty napolohujeme do speciálních lehátek a pomocí různých dek a polštářku se jim snažíme vytvořit pohodlné sezení. Těší mě, že o přesun do lehátek mají zájem i klienti, kteří jsou upoutáni na invalidní vozík. Pobyt v jeskyni nám zpříjemňuje relaxační hudba a decentní osvětlení. Vše dohromady tvoří příjemnou atmosféru. Velmi nás překvapilo, že i klienti, kteří v denním stacionáři nevydrží postát v klidu na jednom místě, se dokáží uvolnit a po celou terapii v solné jeskyni odpočívají.  Klienti si pobyt v jeskyni vždy velmi užívají, jsou v klidu a odpočívají, a tak věřím, že se jim v jeskyni nejen líbí, ale uvolní se, odpočinou si a my tím podpoříme jejich zdraví.“ Zhodnotila návštěvy solných jeskyní Nikola Benediková, pracovnice v sociálních službách.

Propojením pobytu v solných jeskyních, aktivizací klientů v bazénech, kontaktem s canisterapeutickým psem a poskytováním prožitkových a masážních technik v zázemí střediska je vytvořen ucelený koncept prožitkových technik. Jejich cílem je nabídnout nové prožitky, motivovat klienty s těžkým typem postižení k aktivitě, udržovat a zlepšovat zdravotní stav i psychickou pohodu klientů, a obohacovat život lidí s těžkým kombinovaným postižením.