05
září
Loading Events

V roce 2014 Slezská diakonie obsadila v celostátní soutěži Neziskovka roku krásné třetí místo. Letos se opět uchází o zajímavé ocenění a doporučení pro oblast našeho dalšího fungování. Při vyplňování nominačního formuláře, je mnoho oblastí, ve kterých je naše organizace silná, ale také jsou oblasti, které budou pro nás představovat výzvy a byli bychom rádi, i kdyby tato účast v soutěži tyto místa jasně pojmenovala a přinesla zajímavé podněty a doporučení.