05
říjen
Loading Events

Středisko SILOE Ostrava se již tradičně aktivně zapojilo do realizace již v pořadí 5. projektu napříč sociálními službami pro seniory v Ostravě.

Pilotní projekt se zrodil právě u nás ve Slezské diakonii, před pěti lety ve spolupráci s Evropskou reminiscenční sítí a doktorkou Hanou Janečkovou (zakladatelkou reminiscenčních metod v České republice). Cílem je vzájemná podpora rodinných pečujících v komunikaci s lidmi s demencí a získání zajímavých podnětů pro samotné pracovníky. Cílem je, aby pracovník „znal“ své klienty. Podařilo se nám ve spolupráci s Magistrátem města Ostravy oslovit i jiné organizace.

V  letošním jubilejním roce jsme navázali spolupráci také s Městskou knihovnou v Ostravě.

3.10. nás navštívily děti z 5 třídy ZŠ Horymírova v Ostravě Zábřehu. Přečetly seniorům ukázky ze svých oblíbených knížek. Akce se moc líbila oběma stranám a již nyní zvažujeme další možné společné setkávání. Během října přijdou představit své oblíbené knížky také děti z 3 třídy ZŠ Horymírova.

Výstupem pak bude vytvoření společného Almanachu, který bude slavnostně představen pod záštitou náměstka primátora města Ostravy 1. 12. 2016 v prostorách Městské knihovny.

Marta Machová
vedoucí střediska