11
říjen
Loading Events

Přednáška se konala pro veřejnost, kterou pořádá středisko RÚT Nový Jičín, sociální rehabilitace.
Partneři akce byli: Město Nový Jičín, Městské kulturní středisko v Novém Jičíně a společnost Art Movement.

Naše služba v rámci dotací Města Nový Jičín realizuje projekt "Mluvme o tom spolu". V rámci tohoto projektu se konalo 5přednášek pro střední školy (zdravotní šk. a gymnázium v Novém Jičíně).
Každá z přednášek měla naprosto rozdílnou atmosféru a díky profesionalitě všech zúčastněných se vždy přizpůsobil obsah zájmu a vědomostem studentů. Přednášek se účastnila lékařka-psychiatr, soudní znalec MUDr. Černeková, která zajistila odbornou garanci, osobní zpověď a osobní zkušenosti předal peer lektor p.Okáč a sociální služby, které doplňují mozaiku péče o lidi s duševním onemocněním pracovníci sociální rehabilitace RÚT Nový Jičín.
Největší radost jsme měli ze zpětné vazby, ze zájmu, který se nám snad podařilo ve studentech vzbudit. Snažili jsme se mimo jiné vzbudit zájem o výkon profese psychiatra a sociálního pracovníka.

Další fází projektu byla uskutečněná přednáška pro veřejnost, která zahrnovala promítání filmu "Paralelní životy" Pražské neziskové organizace Art Movement. Tento film hovoří o reformě psychiatrické péče, zabývá se tématy jako je duševní nemoc, psychiatrická léčba, zaměstnávání lidí s d.o., sny lidí s d.o. apod.
Součástí přednášky byla i osobní zpověď 2lidí s duševním onemocněním, poezie - vlastní tvorba, která byla silnou zpovědí svých vlastních pocitů, obav, snů.

A třetí oblastí, která nás teprve čeká (přikládám letáček) je kulatý stůl na téma "Potřeby lidí s d.o. na Novojičínsku". Cílem setkání je získat informace přímo od lidí, které denně žijí s d.o., je součástí jejich životů. Zároveň chceme být součástí vzniku svépomocné skupiny na Novojičínsku pro lidi s d.o., i proto jsme pozvali fungující svépomocnou skupinu Mlýnek z Ostravy, aby nás inspirovali a předali nám své zkušenosti z jejich fungování.

RÚT Nový Jičín chce jít s trendy a chce být součástí transformace psychiatrické péče. Chce být rovnocenným partnerem psychiatrických lékařů, chce být tady pro lidi s duševním onemocněním, kteří doposud stáli na Novojičínsku stranou. Chceme být jejich "hlasem" a pomoci jim prosadit své potřeby.             

Gabriela Lhotská, DiS. - vedoucí střediska, sociální pracovník