21
listopad
Loading Events

Děkujeme Vám všem, kteří jste se zapojili do Národní potravinové sbírky jako dobrovolníci, za Váš čas a ochotu pomoci a Vám, kteří jste darovali potraviny za Vaši solidaritu a štědrost! Výtěžek z této potravinové sbírky ve prospěch uživatelů Slezské diakonie přesahující 6 000kg je velkým přínosem. Vážíme si nejen tohoto daru, ale také možnosti podílet se v rámci této celorepublikové akce organizované Byznysem pro společnost na prohlubování solidarity v naší společnosti a vytváření dobrých vazeb v rámci místní komunity.