20
červen
Loading Events

Cílem pracovní cesty pro skupinu šesti pracovnic Slezské diakonie se stalo ve dnech 6.6. – 10.6.2016 město Guben. Zde jsme se seznámily s poskytováním zdravotní a sociální péče v  Nadaci Naemi Wilke Stift, kterou nás provedl její ředitel, pastor Süß a dalšími organizacemi poskytujícími sociální služby v tomto městě. Jednou z nich byla návštěva Domu Agape, poskytující služby chronickým alkoholikům.
V Domě bylo velmi příjemné prostředí, na němž se podíleli i její uživatele pomoci různých pracovních terapií, pěstováním zeleniny a ovoce, chovem drobného zvířectva.
Zajímavá byla rovněž návštěva centra Diakonie v Berlíně.
Rády také vzpomínáme na setkání s velmi příjemnou diakonisou Adelhaidou, která se službě potřebným v Nadaci Naemi -Wilke -Stift věnovala po celý svůj život.
Děkujeme tímto i pastoru Miroslavu Danysovi, který se ujal nelehké role tlumočníka.
Z Gubenu jsme se vrátily plné dojmů a inspirací ve službě potřebným.

Marta Czyžová