07
leden
Loading Events

SLEZSKÁ DIAKONIE, Středisko TIMOTEI Bruntál provozuje od října roku 2012 zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, a to přímo v Bruntále.

Za dobu svého působení podpořilo toto krizové zařízení desítky dětí, které se ocitly v nouzi. Děti umisťované v zařízení vyžadující intenzivní přístup při řešení situace, do které se dostaly často bez vlastního zavinění.

Potřeby dětí jsou pro nás prioritou, jsme si však vědomi i toho, že rodiny umístěných dětí potřebují podporu v získání kompetencí, které jsou často nezbytné pro další vývoj a výchovu jejich dětí. Rodiče potřebují podporu při poskytování výchovné péče, zabezpečení jejich práv či rozvoji dětí v souladu s jejich věkem a osobnostními dispozicemi. Od roku 2014 jsme se věnovali vzdělávání rodičů v Krnově i v Bruntále.

 

V roce 2015 jsme zorganizovali aktivity zaměřené na rozvoj rodičovských kompetencí, a to prostřednictvím série vzdělávacích setkání rodičů s prvky svépomocných skupin. Realizace skupin by nebyla možná bez spolupráce s pracovníky Odboru sociálně-právní ochrany dětí v Krnově.

Zájem rodičů a také prarodičů o svépomocné skupiny byl velký. Počet zúčastněných se lišil vzhledem k počtu obyvatel města. Rodiče se aktivně zapojovali do diskuze a sdíleli své zkušenosti s ostatními. Právě o toto v tomto projektu jde, o sdílení a výměně zkušeností rodičů se stejným nebo podobným problémem.

Rodiče konání svépomocné skupiny přivítali velmi kladně a mají zájem na tom, aby tyto aktivity pokračovaly i v dalším roce.

 

Setkání rodičů vedla zkušená psycholožka a lektorka, paní Mgr. Zuzana Faldýnová.

 

 

 

V oblasti psychologie a vzdělávání působí samostatně již od roku 2003. Spolupracuje s řadou komerčních i neziskových organizací v roli supervizora, kouče a realizátora AC, je lektorem i garantem akreditovaných kurzů. Má bohaté zkušenosti s různými cílovými skupinami, profesní i klinickou psychodiagnostikou, lektorováním kurzů z oblasti psychologie, personalistiky, arteterapie a sociálně-psychologickými výcviky studentů. Svoji kvalifikaci neustále zvyšuje, je absolventkou akreditovaného 5letého výcviku ve skupinové psychoanalytické psychoterapii, 2letého výcviku supervizorů v sociální práci a celé řady krátkodobých vzdělávacích a výcvikových kurzů.

 

 

Aktivity projektu Na rozcestí k lepší budoucnosti jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV.