Loading Events

MOZAIKA si klade za cíl, přibližovat význam a přínos sociálních služeb do života lidí, je-li poskytována kvalitně, pracovníky disponujícími profesními i osobními kompetencemi.

Chceme přinášet emoce, radost, zamyšlení, lásku, nabídku, vzdělávat, rozvíjet, tvořit, inspirovat a budovat vztahy s širokou veřejnosti a být také přitažlivým místem pro aspiraci pro pracovní uplatnění ve Slezské diakonii.  

Současně chceme podtrhnout spolupráci se zřizovatelem Slezské diakonie, Slezskou církví evangelickou augsburského vyznání, kdy Slezská diakonie je praktickým realizátorem významné křesťanské hodnoty lásky k bližnímu.

Pevně věříme, že Vám MOZAIKA přinese potřebné informace, aby jste se mohli orientovat v sociálních službách a tak zajistili efektivní a rychlou pomoc v případě sociálních problémů nejen pro sebe, ale i pro své známé a příbuzné, abychom každý z nás měli možnost ovlivnit kvalitu životů.

MOZAIKU sledujte online, každý poslední čtvrtek v měsíci nový díl ZDE!

 

Youtube Youtube

 

 

 

Děkujeme vedoucí oddělení audiovizuální tvorby Slezské univerzity Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě za pomoc při zpracování pilotního dílu zpravodaje Slezské diakonie MOZAIKA,  za odborný dohled naší práce a za zapůjčení studia pro natáčení vstupů moderátora.