07
říjen
Loading Events

Konference, kterou pořádá Moravskoslezský kraj umožní setkání rodičů dětí s neurologickým postižením, poskytovatelů služeb a také zástupců subjektů, které tvoří podmínky pro jejich poskytování s cílem hledat vhodná řešení problémů, na něž rodiny a poskytovatelé služeb narážejí.

Koncepce péče o děti s neurologickým postižením, jak ji máme nastavenou ve Slezské diakonii, vyžaduje funkční spolupráci mezi třemi resorty - sociálními službami, školstvím a zdravotnictvím. Za Slezskou diakonii vystoupí na této konferenci paní ředitelka Zuzana Filipková.

Účast na konferenci je bezplatná, veškeré informace k přihlášení v události na facebooku