Loading Events

První prosincová středa tohoto roku se nesla ve znamení oslav 15. výročí střediska LYDIE v Českém Těšíně. Již dlouhých 15 let LYDIE pomáhá především dětem se zdravotním postižením zlepšit kvalitu jejich života. Formou aktivizačních, výchovných a vzdělávacích činností vede její uživatele k vyšší soběstačnosti a začlenění do běžného života, přičemž zohledňuje individualitu jednotlivců a uplatňuje profesionální, ale zároveň lidský a láskyplný přístup, který je v této náročné práci obzvlášť důležitý.

Akce proběhla od 16:00 hod. v Kulturním a společenském středisku Střelnice v Českém Těšíně a ke spokojenosti pořadatelů i účinkujících se těšila vysoké návštěvnosti. Pro hosty byl připraven pestrý a bohatý program, který uvedla milými slovy vedoucí střediska Janka Kadlubcová. Posléze převzal slovo moderátor Jakub Tomoszek, který přivítal na pódiu uživatele střediska LYDIE, denního stacionáře, dětí MŠ a žáků ZŠ Slezské diakonie. Ti předvedli společné vystoupení ve formě divadelního představení se zajímavě pojatým příběhem o narození Ježíška s názvem „Vlak do Betléma“. Po uvolnění a navození příjemné atmosféry vystoupili žáci ZUŠ Pavla Kalety v Českém Těšíně, kteří obohatili přítomné svým zpěvem a hrou na kytaru. Program pokračoval vystoupením dětí MŠ Masarykovy sady a poté žáků SŠ Slezské diakonie (obě vzdělávací zařízení působí rovněž v Českém Těšíně).

Svou přítomností nás poctili rovněž členové vedení Slezské diakonie, z nichž nám na pódiu řekla pár milých slov paní ředitelka Mgr.Zuzana Filipková, Ph.D. Po závěrečném slovu, které patřilo panu Mgr.Vlastimilu Ciesarovi, byli malí i velcí návštěvníci pozváni na občerstvení, které bylo doprovázeno fotografickou výstavou ze střediska LYDIE, raná péče s názvem „Radost z každé chvíle“. Program byl doplněn také o prodej rukodělných výrobků denního stacionáře, maminek uživatelů tohoto střediska a také žáků zúčastněných škol. Hosté si mohli zakoupit různorodé předměty s adventní tématikou od věnců, přes krásné háčkované drobnosti až po vánoční přání či pletené panenky.

 

Slezská diakonie děkuje Městu Český Těšín a ostatním sponzorům za podporu při uskutečnění této akce. A neméně velký dík patří také všem zúčastněným za skvělou atmosféru. Oslava 15. výročí LYDIE se velice vydařila a LYDII tímto přejeme do dalších let jen to nejlepší!