10
listopad
Loading Events

Měsíc listopad jsem vždy vnímala jako „ten pravý“ podzim. Podzim ve mně obecně evokuje pocit sbírání plodů, pocit jakéhosi zhodnocení blížícího se konce roku.

Také pro náš program INVYT (Rok mezinárodním dobrovolníkem v Tanzanii) je listopad ve znamení sbírání plodů, ve znamení toho, co jsme se ve spolupráci s naším tanzanským partnerem naučili, jaké plody jsme nasbírali.

Od roku 2014 Slezská diakonie koordinuje dlouhodobou dobrovolnou službu v partnerské organizaci Lea v Tanzanii v délce devíti měsíců. V polovině října jsme měli tu možnost a čest u nás přivítat ředitele naší partnerské organizace Lea, pana Martina Tanga, se kterým jsme naši spolupráci hodnotili.
V rámci projektu INVYT, v organizaci Lea působili od července 2014 do března 2015 naši první dva dobrovolníci Adam Sabela a Daniel Litvan. Od července tohoto roku jsme na službu vyslali dvě české dobrovolnice Anielu Taskovou a Denisu Skrbkovou a slovenského dobrovolníka Michala Dzetkuliče.

Náš košík nasbíraných plodů učení je poměrně plný a věřím, že každý z účastníků si v něm svoji oblíbenou dobrotu najde. Na sbírání plodů se podílelo více organizací, více lidí, kteří stojí za samotným rozvojem programu.
Vedle Slezské diakonie, která je koordinující organizací, jsou důležitými partnery Farní sbor SCEAV v Třinci a jeho projekt „Děti Afriky“, hostující organizace Lea a slovenští partneři, občanské sdružení Kairos v Košicích a jeho projekt „Děti Afriky“ a organizace SEM (Společenstvo evangelické mládeže) v Púchově. Za tuto naši vzájemnou spolupráci jsme velmi vděčni a díky ní si můžeme říci, že náš košík je upleten z velmi kvalitního a pevného materiálu.
Košík se naplňuje rozmanitými plody, jsou různé chuti, různých barev, neboť lidé, kteří se na projektu podílejí a participují jsou rozmanití. Každý je individuální a do programu přispívá svými zkušenostmi a dary. Naši první dobrovolníci Adam s Danielem do košíku jistě přinesli nové tanzanské plody.  Svou devítiměsíční zkušeností jako dobrovolníci přinesli nejen do komunity v Dongobeshi, ale také do komunit zpátky ve svých domovech nové poznatky a sdílení. Oni sami košík naplnili svými hodnotami, které si ujasnili a možná změnili právě díky dobrovolné službě.
Čerstvě nasbíranými a oloupanými tanzanskými plody do košíku v současné době přispívají současní dobrovolníci, kteří v Tanzanii působí. Dobrovolníci si plní svůj sen, věnují svůj čas ostatním a pomáhají.

Košík je plný radosti - radosti z pomoci, radosti ze společného učení se, radosti ze sdílení, radosti z interkulturního poznávání, radosti z poznávání Pána Boha, radosti z poznání sama sebe.

Máme z tohoto košíku velkou radost a věříme, že práce v absolutně odlišném kulturním prostředí je právě to, co nás obohacuje, co nás posilňuje, co nás sbližuje a v co věříme.

Přeji Vám, aby jste si v měsíci listopadu našli chvíli na nasbírání a aranžování Vašeho košíku plného krásných barevných plodů – Vašich plodů, které jsou produktem nejen Vaši práce, ale také rodinného a soukromého života.

Přeji Vám všem krásné podzimní dny.

Zuzana Hartmannová. Koordinátorka programu INVYT.